Missie / Visie

Over O'zon

O’zon werkt regionaal. We werken actief samen met lokale partners. Verbinding zoeken, gedeelde zorg en samenwerking staan hierin centraal.

We helpen elke persoon met een ondersteuningsvraag minstens één stap verder. Onze expertise en dienstverlening wordt steeds verder uitgebouwd, rekening houdend met de maatschappelijke tendensen. 

Wat mag je van O'zon verwachten?

  • We zien jou als een uniek persoon. We respecteren jouw verhaal. We zien jouw talenten en ondersteuningsnoden.
  • We vertrekken vanuit jouw vraag en jouw netwerk.
  • We volgen jouw tempo en werken op jouw maat.
  • O'zon garandeert kwaliteit en expertise. We gebruiken een aangepaste taal en methodiek.
Missie

O'zon werkt vanuit de samenleving. We geven mensen met een (vermoeden van) beperking en andere kwetsbare groepen een plaats in de samenleving, buurt of regio over sectoren en diensten heen. Aangezien O'zon-medewerkers zich actief in de buurt bewegen, zijn het belangrijke gesprekpartners. De ondersteuning van O'zon is tweeledig: zowel ten opzichte van de cliënt als ten opzicht van de buurt of regio.

De begeleiding gebeurt op basis van de noden en blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt. Er wordt ingezet op het uitbouwen van het natuurlijk en / of professioneel netwerk. 

Onze expertise ligt in de (handicap)specifieke manier van begeleiden en de intensiteit van de begeleiding die we (kunnen) aanbieden. We zien het als onze opdracht ons te laten triggeren door de noden uit de samenleving en na te denken over nieuwe samenwerkingsvormen.

Oranje vzw

O’zon is de mobiele en ambulante dienst in Noord-West-Vlaanderen van Oranje vzw.

Oranje streeft naar een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Onze organisatie zet dienstverlening voor mensen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen centraal.

Wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd, vorming en ambulante ondersteuning zijn belangrijke pijlers binnen de organisatie.