home

O'zon is een mobiele, ambulante dienst in Noord West-Vlaanderen.

We bieden ondersteuning op vlak van wonen en/of werken. 

Onze begeleid(st)ers bieden ondersteuning in een aangepaste taal. Dit kan ook Vlaamse Gebarentaal zijn. 

 

Wonen

Je woont alleen of samen met je gezin, maar hebt (al dan niet tijdelijk) ondersteuning nodig?
We geven mobiel en ambulante ondersteuning aan huis. Zo kan je in de best mogelijke omstandigheden wonen en kan je deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Klik hier voor meer informatie.

 

Werken

Je wil graag werken op een gewone werkpost waar je enkele taken kan uitvoeren, maar je hebt (al dan niet tijdelijk) ondersteuning nodig?
We geven ondersteuning aan personen die geen betaalde job kunnen uitvoeren. Zo bieden we de kans om toch te gaan werken in het reguliere circuit, op onbezoldigde basis.

Klik hier voor meer informatie.